O czym marzą baśniowe księżniczki? „Marzycielki” Jessie Burton


Lekcja, Lektura, Literatura / środa, Luty 27th, 2019

Dwa ostatnie wpisy na blogu poświęciłam najnowszej powieści Jessie Burton – Marzycielkom. O historii dwunastu księżniczek pisałam tutaj, a propozycję pierwszej lekcji z cyklu stworzonego do fragmentów książki znajdziecie tutaj.

Dziś lekcja druga i w końcu obiecany fragment Marzycielek :). Może zrealizujecie ten scenariusz w Dzień Kobiet?

Lekcja 2.
Temat: O czym marzą baśniowe księżniczki? Poznajemy Marzycielki Jessie Burton
kwiaty
Skąd te kwiaty? Po lekturze fragmentu Marzycielek będziecie wiedzieć… 🙂

 

Tok lekcji 

1. Krótkie przypomnienie tego, co zostało ustalone na lekcji poprzedniej – co to są marzenia, kim jest marzyciel, o czym można marzyć (o rzeczach i o robieniu rzeczy, o byciu kimś), co nam ułatwia, a co utrudnia realizację marzeń, jaka jest rola rodziców w realizacji marzeń dzieci.

2. Pytania do uczniów:

  • Jakie znacie baśniowe lub bajkowe księżniczki?
  • O czym one marzyły?
Pozwólmy uczniom w tym punkcie odwołać się zarówno do baśni klasycznych – poznawanych zazwyczaj w klasie IV SP – jak i do znanych im animacji. Z pewnością pojawią się tutaj tytuły bajek Disneya. Bardzo dobrze, bo ich bohaterki – jak już wspomniałam – nie są typowymi księżniczkami czekającymi na księcia. Zresztą bohaterki klasycznych baśni z baśniami współczesnymi łączy marzenie o wolności, niezależności (zauważmy, że pojawia się już w klasycznym Kopciuszku, lekturze obowiązkowej w klasach IV-VI!), byciu sobą. Są także marzenia o miłości, księciu i balu (Anna z Krainy lodu, Kopciuszek), ocaleniu rodzinnego kraju (Vaiana, Mulan), odbudowania więzi z siostrą (Kraina lodu).
Patrząc na odpowiedzi uczniów, należy zadać kluczowe pytanie – czy któraś z księżniczek marzyła o rzeczach – przedmiotach, jak te wymieniane przez uczniów na poprzedniej lekcji, czy raczej o zrobieniu czegoś, o zmianie swojego stanu? Dzieci powinny łatwo zauważyć, że bohaterki baśni nie pragną nowych sukienek czy klejnotów, ale raczej robienia tego, co pragną, bycia osobą, która sama o sobie decyduje. To bardzo ważne ustalenie, bo takie właśnie są, jak za chwilę przeczytamy w tekście, księżniczki z Kalii.
3. Czytamy na głos fragment rozdziału 1. Marzycielek pt. Księżniczki z Kalii. Jeśli to możliwe, rozdajemy uczniom kopie tekstu. Prosimy uczniów, by podczas czytania notowali lub zaznaczali w tekście imiona księżniczek oraz ich cechy, talenty, umiejętności i marzenia.


Księżniczki z Kalii

Całkiem niedaleko od miejsca, w którym właśnie siedzicie, istnieje kraj zwany Kalią. Warto odwiedzić to piękne miejsce, jeśli znajdziecie wolną chwilę. Stolicą owego kraju jest starożytne miasto Lago Puera. Większość gości przybywa tam drogą morską – już w porcie wita ich widok kopuł pałacu, lśniących w promieniach słońca i pomalowanych na kolor Morza Kalijskiego, którego fale pienią się srebrem, a wody koją oczy niekończącą się połacią wszystkich odcieni niebieskiego. Wybrzeże skrzy się złotymi piaskami, ląd ciągnie w dal jak szmaragdowa narzuta, a strzeliste góry wyciągają ku niebu swe wierzchołki. Stoły w Kalii są suto zastawione przez okrągły rok, ponieważ klimat nie jest tam ani zbyt gorący, ani zbyt zimny.

To tylko fragment tekstu. Całość zapisana w pliku docx dostępna jest TUTAJ.

4. Na podstawie tekstu wypełniamy tabelkę.

Nie wszystkie rubryki da się uzupełnić dla każdej księżniczki. Przedstawiam tutaj przykładowo wypełnioną tabelę. Szczególną uwagę poświęćmy kolumnie „marzenie”. Wypełnijmy ją z uczniami dla każdej z księżniczek, nawet gdyby trzeba było bohaterkom wymyślać marzenia. W przypadku np. Poliny czy Ariosty jest to proste – można wnioskować, że pierwsza marzy o byciu sławnym astronomem, a druga słynną malarką. Wymyślenie marzenia pasującego do talentu może być trudniejsze w przypadku Belliny, Vity czy Flory, ale sądzę, że w możemy tutaj zaufać wyobraźni naszych uczniów i pozwolić im snuć domysły.
Zwracam też uwagę na to, że w rubryce talent/zainteresowanie pojawiają się uogólnienia: zamiast „potrafiła czytać z gwiazd” mamy „astronomię”, zamiast „władała pięcioma językami” jest „poliglotka”. Warto wprowadzić nowe słowa do języka uczniów oraz nauczyć ich właśnie uogólniania. Zauważmy, że w wielu testach zewnętrznych pojawia się wymóg odpowiadania na pytania bez cytowania tekstu.
Jeśli w klasie macie tablicę interaktywną, można przed uzupełnieniem tabelki wykonać ćwiczenie na dopasowanie cech do księżniczek na platformie Learnig Apps: Utalentowane księżniczki https://learningapps.org/display?v=p2zs3hno319.
Po wykonaniu ćwiczenia warto dodać, że o tym, czy księżniczkom udało się zrealizować marzenia można dowiedzieć się po przeczytaniu całej powieści. Być może zachęci to uczniów do sięgnięcia po Marzycielki.
imię
księżniczki
cecha
talent/zainteresowanie
marzenie
Frida
bystra, ambitna
siąść za sterami aeroplanu
Polina
astronomia
Lorna
najlepsze serce, najrozważniejsza
Ariosta
niezależna
talent malarski
Cheesa
talent muzyczny
Bellina
poliglotka
Vita
radosna, lubiła żartować,
sprzyjało jej szczęście
rozweselanie innych
Mariella
talent matematyczny
Dalila
talent ogrodniczy
Flora
miłośniczka czytania
Emelia
zostać weterynarzem
Agnes
najuważniejsza
talent literacki
zajmować się literaturą
5. Pytanie do uczniów: który z talentów księżniczek chciałabyś/chciałbyś posiadać?
Jest to ćwiczenie na uzasadnianie własnego zdania. Najpierw prosimy uczniów o wypowiedzi ustne, później o zapisanie ich w zeszycie – oczywiście z uzasadnieniem.
6. Wracamy do dwóch ostatnich akapitów fragmentu. Odczytujemy raz jeszcze informacje o królowej Laurelii. Na kolejnej lekcji będziemy rozmawiać o królu Alberto, dobrze więc, by zanotować kilka informacji o jego żonie, dla porównania. W tym celu można zadać uczniom takie pytania:
  • Jakie cechy miała królowa Laurelia?
  • Co było jej pasją?
  • Jak myślicie, dlaczego tak lubiła szybką jazdę samochodem?

Najważniejsza jest odpowiedź na ostatnie pytanie. Należy połączyć szybką jazdę z poczuciem niezależności i wolności; takie zainteresowanie może świadczyć też o temperamencie królowej, a także o takich cechach jak skłonność do ryzyka czy odwaga.

  • Jak myślicie, czy królowa Laurelia ułatwiała córkom spełnianie ich marzeń i rozwijanie talentów?
Zainteresowania królowej sprawiają, że można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, iż ułatwiała córkom realizację marzeń. Sama miała dość nietypową (jak na mieszkankę Kalii, co okaże się na lekcji następnej) pasję. Na kolejnej lekcji, podczas czytania drugiego fragmentu powieści, okaże się, że edukacją córek zajmowała się właśnie królowa.

7. Ćwiczenia na zakończenie.

W zależności od wieku uczniów i tempa pracy możemy wybrać jedno z dwóch ćwiczeń.

  • Jeszcze raz o talentach i marzeniach.
Nauczyciel przygotowuje, w zależności od możliwości i wielkości klasy, kosz/worek z różnymi przedmiotami lub woreczek z nazwami przedmiotów, np. garnek, mikrofon, strój kąpielowy, lornetka, lupa itd. Uczniowie losują przedmiot i wymyślają, jaki talent i jakie marzenie może być z nim związane, np. garnek – talent kulinarny – marzenie o byciu szefem kuchni.
  • Przekład intersemiotyczny.

Uczniowie w zeszytach lub na osobnych kartkach wykonują portret wybranej księżniczki, nie zapominając o umieszczeniu na nim elementów charakterystycznych dla talentu portretowanej.

Cele z podstawy programowej dla klas IV-VI SP realizowane na lekcji

I. Kształcenie literackie i kulturowe.

1. Czytanie utworów literackich.

Uczeń:

7) opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń i rozumie ich wzajemną zależność;

11) wskazuje w utworze bohaterów głównych i drugoplanowych oraz określa ich cechy;

12) określa tematykę oraz problematykę utworu;

16) określa doświadczenia bohaterów literackich i porównuje je z własnymi;

17) przedstawia własne rozumienie utworu i je uzasadnia;

18) wykorzystuje w interpretacji tekstów doświadczenia własne oraz elementy wiedzy o kulturze;

19) wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach;

20) wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohatera.

2. Odbiór tekstów kultury.

Uczeń:

2) wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio;

5) odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od drugorzędnych;

11) odnosi treści tekstów kultury do własnego doświadczenia;

12) dokonuje odczytania tekstów poprzez przekład intersemiotyczny (np. rysunek).

III. Tworzenie wypowiedzi.

1. Elementy retoryki.

Uczeń:

1) uczestniczy w rozmowie na zadany temat.

2. Mówienie i pisanie.

Uczeń:

4) redaguje notatki;

5) opowiada o przeczytanym tekście.

IV. Samokształcenie.

Uczeń:

1) doskonali ciche i głośne czytanie;

2) doskonali różne formy zapisywania pozyskanych informacji;

9) rozwija umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną oraz zasobami internetowymi i wykorzystuje te umiejętności do prezentowania własnych zainteresowań.

One Reply to “O czym marzą baśniowe księżniczki? „Marzycielki” Jessie Burton”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *