Moje publikacje

Pomyślałam, że warto zebrać w tym miejscu – skoro już firmuję je swoim nazwiskiem 🙂 – swoje artykuły, zwłaszcza te z pomysłami na lekcje. 
Poezja
  • .. zmieniła się skóra świata. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Piosenka” i „Elegia o… [chłopcu polskim]”. „Język Polski w Gimnazjum” 2010/2011, nr 3. 

Przypis autorki: Bardzo lubię prowadzić lekcję (lekcje) o opisaną w tym artykule. Za każdym razem oczywiście jest trochę inna, ale ten pomysł z porównaniem akurat tych dwóch wierszy – jakże się cieszę, że na niego wpadłam! 🙂

Proza

  • Poradnik pokonywania problemów w szkole? „M jak dżem” Agnieszki Tyszki lekturą szóstoklasistów. W: Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci. Red. A. Ungeheuer-Gołąb, M. Chrobak. Rzeszów 2012. Oczy twórcy. „Petra” Haliny Bielińskiej i Marii Krueger. „Annales Universitas Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria XI” 2011. 
  • Mniej znaczy więcej. „Język Polski w Gimnazjum” 2011/2012, nr 1.
  • „Akademia Pana Kleksa” w XXI wieku. „Język Polski w szkole IV-VI” 2010/2011, nr 2.
  • Rozmowy o wolności w gimnazjum. W: „Język Polski w Gimnazjum” 2010/2011, nr 1.