Status lasu. Narodowe Czytanie 2023 („Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej)


Lektura, Literatura, Narodowe Czytanie

Ten wpis jest drugim, który powstał z okazji Narodowego Czytania 2023, a zarazem stanowi szkic artykułu naukowego, który piszę o fragmencie Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Pierwszy wpis można przeczytać tutaj: Krwawa woda Niemna. Narodowe Czytanie 2023 („Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej). Zostajemy w tym samym miejscu powieści – rozdziale IV tomu II. Jan Bohatyrowicz zabiera Justynę […]

29/08/2023