Katalog prac dodatkowych + konkurs przedmiotowy


Uncategorized / poniedziałek, wrzesień 14th, 2009
Zamieszczam tegoroczny (czy raczej, tworząc neologizm, „tegosemestralny”), Katalog prac dodatkowych. Z grubsza wygląda tak, jak w ubiegłym roku. Zaznaczam, iż zawiera tylko ogólne wytyczne dotyczące przedsięwzięć, za które można otrzymać dodatkowe punkty. Zmieniła się lista lektur nadobowiązkowych. Plik dostępny jest w portalu chomikuj.pl (kilk!). 
Jednocześnie pragnę zachęcić Was do nadobowiązkowego wysiłku, który może przynieść wymierne efekty (zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego). W tym roku chciałabym, aby osoby chętne potraktowały sprawę poważnie i przygotowały się do przedmiotowego konkursu z języka polskiego solidnie. Oznacza to również dodatkowe, przygotowujące do konkursu, prace domowe. Uważam jednak, że warto podjąć do wyzwanie. 
Oto wyciąg z Regulaminu konkursu, którego pierwszy etap odbędzie się 17 listopada.
Zakres materiału dla wszystkich trzech etapów obejmuje:
1) treści i osiągnięcia z języka polskiego zawarte w podstawie programowej,
2) standardy wymagań egzaminacyjnych z przedmiotów humanistycznych,
3) treści ścieżek edukacyjnych,
4) lektury.
I etap

FORMA: test umiejętności czytelniczo-językowych (w tym kilkuzdaniowa wypowiedź pisemna).
Zadania będą sprawdzać:
– rozumienie czytanego tekstu,
– umiejętność funkcjonalnego korzystania z wiedzy o języku,
– umiejętność wrażania opinii i uzasadniania poglądów,
– umiejętność dokonywania celowych zabiegów redakcyjnych,
– umiejętność rozpoznania różnych tekstów kultury,
– znajomość pojęć dotyczących stylistyki,
– umiejętność tworzenia własnego tekstu z zachowaniem poprawności językowej, ortograficznej 
i interpunkcyjnej.

Lektura: Homer – Odyseja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *